reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/130/12 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1184, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 130.067 zł

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 58.715 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 220.098 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 148.746 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 27.864.472 zł, w tym:

1)dochody majątkowe w wysokości - 2.565.454 zł

2)dochody bieżące w wysokości - 25.299.018 zł

2. Wydatki ogółem - 30.214.704 zł, w tym:

1)wydatki majatkowe w wysokości - 5.685.243 zł

2)wydatki bieżące w wysokości - 24.529.461 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.350.232 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzacych z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 770.232 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 1.580.000 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok w kwocie 4.810.981 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów w kwocie 350.000 zł i kosztów w kwocie 338.391 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku w kwocie 1.814.292 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Przewodniczący Rady


Sławomir Małachowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/130/12
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/130/12
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/130/12
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/130/12
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/130/12
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/130/12
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/130/12
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Grabowski

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama