reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

3. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do dnia 29 marca 2013 r.

§ 3. Ustala się wzór załącznika do deklaracji - Dane o nieruchomościach na których wytwarzane są odpady komunalne stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1)zaświadczenie lub oświadczenie złożone o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania;

2)zaświadczenie lub oświadczenie złożone o osobach przebywających poza granicami miasta Bielsk Podlaski;

3)zaświadczenie lub oświadczenie złożone o osobach zamieszkałych poza granicami kraju.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/174/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 18 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/174/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 18 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama