reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 114/XXI/12 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 29 090 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 29 090 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 77 431 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem 11 766 982 zł,

a) bieżące 8 767 410 zł,

b) majątkowe 2 999 572 zł,

2) wydatki ogółem 12 473 572 zł,

a) bieżące 8 429 438 zł,

b) majątkowe 4 044 134 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Bondarczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 114/XXI/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na dzień 31.12.2012 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

758

Różne rozliczenia

4 607 202,00

0,00

29 090,00

4 636 292,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 518 046,00

0,00

26 164,00

2 544 210,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 518 046,00

0,00

26 164,00

2 544 210,00

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

0,00

2 926,00

2 926,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

0,00

0,00

2 926,00

2 926,00

bieżące

razem:

7 360 477,00

0,00

29 090,00

7 389 567,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

770 008,00

0,00

0,00

770 008,00

majątkowe

majątkowe

razem:

2 999 572,00

0,00

0,00

2 999 572,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 149 572,00

0,00

0,00

1 149 572,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

1 377 843,00

0,00

0,00

1 377 843,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

11 737 892,00

0,00

29 090,00

11 766 982,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 919 580,00

0,00

0,00

1 919 580,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 114/XXI/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 31 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 114/XXI/12
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2012 rok

1. Zwiększyć plan dochodów w rozdziale 75801 -Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 26 164 zł. zwiększając plan wydatków w następujących rozdziałach 80104 Przedszkola na zakup opału 7 000 zł 75023 administracja publiczna na zakup oleju opałowego 19 164 zł. zgodnie z potrzebami. Potrzebne środki dla oświaty wcześniej zabezpieczono z własnych dochodów. Zmian dokonano na podstawie pisma ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23-11-2012r. (zadanie własne).

2. Zwiększyć plan dochodów w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. w § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 2 926 zł. zwiększając plan wydatków w następującym rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach zakup oleju opałowego 2 200 zł oraz rozdział 75023 urzędy gmin na opłacenie ubezpieczenia w wysokości 726 zł. zgodnie z potrzebami. Zmian dokonano na podstawie pisma ST3/4822/1/DWX/12 z dnia 20-12-2012r. (zadanie własne).

2. Przeniesień pomiędzy paragrafami dokonano na wniosek dyrektora szkoły oraz wójta gminy w związku z brakami na paragrafach na łączna kwotę 77 431 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama