Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 140/13 Wójta Gminy Grabowo

z dnia 6 marca 2013r.

Zestawienie danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Grabowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873), ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 roku, położonych na obszarze Gminy Grabowo. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Grabowo

a) I półrocze

Stawki czynszu za powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu

do 1918 r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1) **. 2)......

B

C

40 m2 do 60 m2

A

B

1,82

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

4,85

B

C

powyżej 80 m2

A

4,85

B

C

b) II półrocze

Stawki czynszu za powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu

do 1918 r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1) **... 2)......

B

C

40 m2 do 60 m2

A

B

1,82

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

4,85

B

C

powyżej 80 m2

A

4,85

B

C

1) ** stawka czynszu najniższa: średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa: średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Wójt Gminy


inż. Józef Wiszowaty

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe