reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/148/13 Rady Gminy Raczki

z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 1-osobowego - w wysokości 8 zł,

2) 2-osobowego - w wysokości 16 zł,

3) 3-osobowego - w wysokości 24 zł,

4) 4-osobowego - w wysokości 32 zł,

5) 5-osobowego - w wysokości 40 zł,

6) 6-osobowego i więcej - w wysokości 45 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli opłaty nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 1-osobowego - w wysokości 14 zł,

2) 2-osobowego - w wysokości 28 zł,

3) 3-osobowego - w wysokości 42 zł,

4) 4-osobowego - w wysokości 56 zł,

5) 5-osobowego - w wysokości 70 zł,

6) 6-osobowego i więcej - w wysokości 80 zł.

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka brutto za pojemnik wynosi:

1) pojemnik o poj. od 0,035- 0,060 m3- 8 zł,

2) pojemnik o poj. 0,12 m3 - 16 zł,

3) pojemnik o poj. 0,24 m3 - 24 zł,

4) pojemnik o poj. 1,1 m3 - 70 zł,

5) pojemnik o poj. 2,5 m3 - 150 zł,

6) pojemnik KP-7 o poj. 7 m3- 450 zł.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka brutto za pojemnik wynosi:

1) pojemnik o poj. od 0,035-0,060 m3- 12 zł,

2) pojemnik o poj. 0,12 m3- 24 zł,

3) pojemnik o poj. 0,24 m3- 36 zł,

4) pojemnik o poj. 1,1 m3- 105 zł,

5) pojemnik o poj. 2,5 m3 - 240 zł,

6) pojemnik KP-7 o poj. 7 m3- 660 zł.

5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w ust. 1 i 3.

6. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zbieranymi i nie odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w ust. 2 i 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/124/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama