Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr OR.0050.178.2013 Wójta Gminy Augustów

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe