reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.132 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.132 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 13.296.213 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 254.729 zł

b) Dochody bieżące 13.041.484 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.842.129 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 12.806.985 zł w tym:

c) Wydatki majątkowe 1.143.866 zł

d) Wydatki bieżące 11.663.119 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.842.129 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 511.814 zł

§ 4. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej Sesji.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 28 czerwca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Dokonuje się następujących zmian wydatków budżetowych:

- w dziale 700 rozdz. 70005 §4260 i §4430 zwiększa się wydatki o kwotę 1.800zł z przeznaczeniem na: opłatę za energię elektryczną § 4260 - 1.000 zł, opłatę za wpis hipoteki do ksiąg wieczystych § 4430 - 800 zł., a zmniejsza się § 4300 - 1.800 zł,

- w dziale 750 rozdz. 75023 § 4260 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłatę rachunków za energię elektryczną , a zmniejsza się § 4210 - 3.000 zł,

- w dziale 801 rozdz. 80101 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 1.859 zł w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonania zadań służby BHP oraz montaż tablicy interaktywnej, a zmniejsza się w rozdz. 80103 § 4120 - 1.859 zł ponieważ do końca roku nie przewiduje się wydatków na fundusz pracy,

- w dziale 801 rozdz. 80110 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 1.304 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za: wykonania zadań służby BHP ,wykonanie badań ścieków oraz przesyłki pocztowe, a zmniejsza się § 4270 - 1.304 zł w Publicznym Gimnazjum w Klukowie,

- w dziale 801 rozdz. 80146 zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych w § 4210 o kwotę 59 zł i § 4300 o kwotę 290 zł przeznaczeniem na opłatę faktur za materiały i usługi szkoleniowe, a zmniejsza się w § 4410 - 349 zł,

- w dziale 853 rozdz. 85395 § 4307 zwiększa się wydatki o kwotę 697 zł i § 4309 o kwotę 123 zł z przeznaczeniem na opłatę faktury za zajęcia taneczne, oraz w § 4247 o kwotę 680 zł i § 4249 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji projektu POKL " Indywidualizacja nauczania w klasach I - III w gminie Klukowo", a zmniejsza się § 4177 - 1377 zł i § 4179 - 243 zł,

- w dziale 853 rozdz. 85395 zwiększa się wydatki w § 4307 - 8500 zł i § 4309 - 1500 zł z przeznaczeniem na opłatę faktury za wycieczki zorganizowane w ramach realizacji projektu POKL "Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze" , a zmniejsza się § 4177 - 8500 zł i § 4179 - 1500 zł,

- w dziale 851 rozdz.85154 zwiększa się wydatki w § 4430 o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na opłaty sądowe a zmniejsza się § 4300 o kwotę 200 zł.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama