| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/184/2013 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594, poz.645) i art. 5 ust.1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się, następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Nurzec-Stacja:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 800,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do poniżej 12 ton - 1100,00 zł,

c) powyżej 3,5 ton do poniżej 12 ton - związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 250,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - według poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Nie mniej niż

Oś jezdna(osie jezdnie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

Dwie osie

Dwie osie

Dwie osie

12

13

1200

1300

13

14

1300

1400

14

15

1400

1600

15

-

1600

1800

Trzy osie

Trzy osie

Trzy osie

Trzy osie

12

17

1400

1500

17

19

1500

1600

19

21

1600

1700

21

23

1700

1800

23

25

1800

2000

25

-

2000

2100

Cztery osie i więcej

Cztery osie i więcej

Cztery osie i więcej

Cztery osie i więcej

12

25

2200

2400

25

27

2400

2600

27

29

2600

2800

29

31

2800

2900

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 650,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1030,00 zł,

c) powyżej 9 ton do ponięj 12 ton - 1 300,00 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia- według poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka pojazdu (w złotych)

Stawka pojazdu (w złotych)

Nie mniej niż

Nie mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

Dwie osie

Dwie osie

Dwie osie

12

18

1005

1329

18

25

1390

1706

25

31

1645

2084

31

-

1863

2353

Trzy osie i więcej

Trzy osie i więcej

Trzy osie i więcej

Trzy osie i więcej

12

40

1863

2279

40

-

2279

3047

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 920,00 zł,

b) powyżej 10 ton do poniżej 12 ton- 1435,00 zł.

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- według poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy( w tonach )

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy( w tonach )

Stawka podatku (w złotych)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Nie mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumaty-cznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

Jedna oś

Jedna oś

Jedna oś

12

18

1300

1400

18

25

1400

1500

25

-

1500

1600

Dwie osie

Dwie osie

Dwie osie

Dwie osie

12

28

1600

1700

28

33

1700

1800

33

38

1800

1890

38

-

1890

2300

Trzy osie i więcej

Trzy osie i więcej

Trzy osie i więcej

Trzy osie i więcej

12

38

1600

1800

38

-

1800

2300

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1840,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2394,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała nr XIII/110/2012 Rady Gminy Nurzec - Stacja z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz. 3562/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

1) "Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne."

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »