reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/363/13 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala sie, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości, które rocznie wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami stałymi, płynnymi i gazem, oraz wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,89od 1 m2powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż określona w pkt 1a, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,80od 1 m2powierzchni,

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,56 złod jednego ha powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,35 złod 1 m2powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -0,69 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami stałymi, płynnymi i gazem, oraz wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej-23,03 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż określona w pkt 2 b oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż określona w pkt 2b -21,20 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,50od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,68 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -7,55 złod 1 m2powierzchni użytkowej.

3) od budowli lub ich części:

a) 2%ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyłączeniem budowli lub ich części określonych w pkt 3b,

b) 0,1%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od urządzeń zbiorowego zaopatrzenia mieszkanców gminy w wodę i odprowadzenia ścieków oraz służących do przesyłania ciepła.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/254/12 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 3689, zm. z 2012 r poz. 4330).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Grabowski

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama