Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Protokół Komisarza Wyborczego w Suwałkach

z dnia 18 listopada 2013r.

w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji zarządzone na dzień 17 listopada 2013 r

Tekst pierwotny

Załącznik do Protokołu Nr ....................
Komisarza Wyborczego w Suwałkach
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe