| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr RFZ/2/2013/1 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym mieszkańcom Suwałk w poszukiwaniu pracy


z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym mieszkańcom Suwałk w poszukiwaniu pracy (zwanym dalej "porozumieniem") zawarty pomiędzy:

Powiatem Suwalskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Suwałkach, w osobach: Szczepana Ołdakowskiego - Starosty Suwalskiego, Witolda Kowalewskiego - Wicestarosty Suwalskiego, przy kontrasygnacie: Elżbiety Olejnik - Skarbnika Powiatu; zwanym w dalszej treści porozumienia "Powiatem prowadzącym"

a Miastem Suwałki reprezentowanym przez: Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałk, przy kontrasygnacie: Wiesława Stelmacha - Skarbnika Miasta; zwanym w dalszej treści porozumienia "Powiatem dotującym"

§ 1. §2 porozumienia otrzymuje brzmienie:

"1. Powiat dotujący przekaże Powiatowi prowadzącemu dotację celową w wysokości 1.270.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym:

1) 1.268.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na wydatki bieżące Urzędu Pracy w 2013 roku.

2) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na sfinansowanie bezrobotnym zameldowanym w Suwałkach i poszukującym pracy, jednorazowych biletów komunikacji autobusowej na przejazd w obie strony do pracodawcy, do którego otrzymali skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przekazana zostanie na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach prowadzone w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Suwałkach nr: 25 2030 0045 1110 0000 0180 1430 w ratach:

1) pierwsza rata w wysokości 295.000,00 zł w terminie do 5 kwietnia 2013 r.

2) kolejne 8 rat w terminie do 17-go każdego miesiąca w wysokości 97.000,00 zł

3) ostatnia 10 rata w terminie do 17 grudnia 2013 r. w wysokości 197.000,00 zł

3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 przekazana zostanie na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach prowadzone w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Suwałkach nr: 25 2030 0045 1110 0000 0180 1430 w ratach:

1) pierwsza rata w wysokości 1.000,00 zł w terminie do dnia 5 kwietnia 2013 r.

2) druga rata w wysokości 1.000,00 zł w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r.

4. Wykorzystanie dotacji celowej nastąpi do 31 grudnia 2013 r."

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzono w 5 egzemplarzach z przeznaczeniem dla stron.

§ 4. Aneks wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


POWIAT PROWADZĄCY POWIAT DOTUJĄCY

Starosta Suwalski


Szczepan Ołdakowski


Wicestarosta Suwalski


Witold Kowalewski


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Olejnik

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta


Wiesław Stelmach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »