| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/161/13 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/103/12 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 635 i poz. 1318) oraz art. 6j ust. 2 i art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/103/12 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz.438), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących. Rozróżnia się:

1) gospodarstwo domowe jednoosobowe;

2) gospodarstwo domowe małe - 2 osoby;

3) gospodarstwo domowe średnie - od 3 do 5 osób;

4) gospodarstwo domowe duże - od 6 osób. " .

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

" § 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 16,00 zł;

2) od jednego małego gospodarstwa domowego w wysokości 25,00 zł;

3) od jednego średniego gospodarstwa domowego w wysokości 50,00 zł;

4) od jednego dużego gospodarstwa domowego w wysokości 75,00 zł. " .

3. § 4 otrzymuje brzmienie

" § 4. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 12,00 zł;

2. od jednego małego gospodarstwa domowego w wysokości 15,00 zł;

3. od jednego średniego gospodarstwa domowego w wysokości 30,00 zł;

4. od jednego dużego gospodarstwa domowego w wysokości 45,00 zł. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »