Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 3 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Łomża za 2013 rok

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), Prezydent Miasta Łomża nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego składa Radzie Miejskiej w Łomży sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za ubiegły rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana Zarządzeniem Nr 169/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16.08.2011 roku funkcjonowała w składzie:

1. Przewodniczący Komisji: Mieczysław Czerniawski

2. Członkowie:

- Alicja Agata Gołaszewska

- Andrzej Modzelewski

- Bogdan Feliks Rutkowski

- Janina Picewicz - Znosko

- Andrzej Piechociński

- Jan Iwanowski

- Piotr Pietrzak

- Małgorzata Kosiorek - Soboń

- Ireneusz Denysiuk.


W 2013 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku nie odbyło się. Komisja na posiedzeniu w poprzednim roku stwierdziła, że posiedzenia będą odbywały się raz w roku lub z chwilą zaistnienia sytuacji uzasadniającej jej zwołanie.

Natomiast Prezydent Miasta Łomża w 2013 roku realizował wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa i współpracy ze służbami porządkowymi działającymi na terenie miasta, zgłaszane przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku - organ pomocniczy Rady Miejskiej Łomży.


Prezydent Miasta Łomża


Mieczysław Leon Czerniawski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe