reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/300/14 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie udzielonego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 i poz. 509), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013, poz. 1024) - Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2012, poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wydatki na pomoc w formie gorącego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych podlegają zwrotowi w zależności od dochodu w rodzinie, zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód na osobę wyrażony w %

Część wydatków podlegająca zwrotowi w %

Do 150 %

Bezpłatnie

Powyżej 150% -175%

50%

Powyżej 175% -200%

75%

Powyżej 200%

100%

§ 3. Zwrot wydatków, o których mowa w § 2 następuje na rachunek bankowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama