| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/166/2014 Rady Gminy Boćki

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318.) oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) Rada Gminy Boćki uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318.) oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) Rada Gminy Boćki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej: pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, zwane wydatkami na świadczenia z pomocy społecznej, przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę, na rzecz której zostało przyznane świadczenie kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. 1. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi od świadczeniobiorców w całości, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej określone w § 1 podlegają zwrotowi od świadczeniobiorców zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Część wydatków liczona w stosunku do kosztu pomocy wyrażona w %

powyżej 100% do 125%

20%

powyżej 125% do 150%

40%

powyżej 150% do 175%

60%

powyżej 175% do 200%

80%

§ 3. 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Wydatki poniesione na wskazane w ust. 2 świadczenia podlegają zwrotowi w części zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Część wydatków liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %

powyżej 150% do 180%

30%

powyżej 180 % do 200%

50%

§ 4. Zwrot wydatków na udzielone świadczenie może dokonywać się poprzez jednorazową wpłatę należności lub ratalnie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/25/07 Rady Gminy Boćki z dnia 10 sierpnia 2007 r w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 197, poz. 2011) oraz Uchwała Nr X/40/07 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 12 poz. 133).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazyleswki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »