| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 220/XXXIV/14 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie podziału Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

Na podstawie art.421 w związku z art. 453, art.454 oraz art.456 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014r. poz. 179, poz. 180) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz. 379), na wniosek Zarządu Powiatu w Augustowie, po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Augustowie, Rady Gminy Augustów, Rady Gminy Bargłów Kościelny, Rady Miejskiej w Lipsku, Rady Gminy Nowinka, Rady Gminy Płaska, Rady Gminy Sztabin, uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Augustowie dokonuje się podziału Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze i ustala się ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu i zobowiązuje się do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały do każdej rady gminy położonej na obszarze powiatu, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 3. Na ustalenia Rady Powiatu w Augustowie w sprawach okręgów wyborczych zainteresowanej radzie gminy, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty ich otrzymania.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 296/XL/2002 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie podziału Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze, ustaleniach ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 220/XXXIV/14
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Podział Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze.

1. Liczba mieszkańców Powiatu Augustowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. - 59.170

2. Liczba radnych wybieranych do Rady Powiatu Augustowskiego - 17

3. Jednolita norma przedstawicielstwa powiatu - 3480,59 (podzielenie liczby mieszkańców Powiatu Augustowskiego przez liczbę radnych wybieranych do Rady Powiatu w Augustowie).Nr okręgu wyborczego


Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych
w okręgu1

Obejmujący gminę miasto Augustów

92

Obejmujący gminę Płaska, Lipsk, Sztabin

43

Obejmujący gminę Augustów, Nowinka i Bargłów Kościelny

4

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »