Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/293/14 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179 i 180) na wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do uchwały nr XXI/156/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podl. rocznik 2012, poz. 3427) dokonuje się aktualizacji opisów granic okręgów wyborczych przez:

- w okręgu wyborczym Nr 1 dopisanie ulicy Magnoliowej,

- w okręgu wyborczym Nr 2 dopisanie ulicy Lawendowej,

- w okręgu wyborczym Nr 4 zastąpienie nazwy Juliana Słowackiego nazwą Juliusza Słowackiego,

- w okręgu wyborczym Nr 5 zastąpienie nazwy Armii Krajowej numery nieparzyste 1-5 nazwą Armii Krajowej numery nieparzyste 1-3,

- w okręgu wyborczym Nr 5 zastąpienie nazwy Hanki Sawickiej nazwą Pelagii Ponieckiej,

- w okręgu wyborczym Nr 5 zastąpienie nazwy Marszałka Józefa Piłsudskiego numery parzyste 20-46 nazwą Marszałka Józefa Piłsudskiego numery parzyste 20-46 z wyłączeniem 24,

- w okręgu wyborczym Nr 6 zastąpienie nazwy 3 Maja numery nieparzyste 49-59m nazwą 3 Maja numery nieparzyste 51-59m,

- w okręgu wyborczym Nr 6 zastąpienie nazwy Armii Krajowej numer nieparzyste 3-7 nazwą Armii Krajowej numery nieparzyste 5-7,

- w okręgu wyborczym Nr 19 dopisanie ulicy Aksamitnej,

- w okręgu wyborczym Nr 19 dopisanie ulicy Nowowarszawskiej numery parzyste 10-12.

2. Jednolity podział miasta Hajnówka na okręgi wyborcze, uwzględniający zmiany wymienione w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 3. Na dokonane niniejszą uchwałą zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Białymstoku, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/293/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba
radnych wybieranych w okręgu

1

m. Hajnówka ulice: Bartników, Cisowa, Cyprysowa, Czeska, Gruntowa, Iglasta,Jałowcowa, Jodłowa, Leśna, Magazynowa, Magnoliowa, Miodowa, Modrzewiowa, Nektarowa, Ogrodowa, Pszczela, Słodka, Sosnowa, Spiżowa, Świerkowa, Woskowa, Wrzosowa.

1

2

m. Hajnówka ulice: Akacjowa, Bohaterów Warszawy, Bohaterów Westerplatte, Ciasna, Daleka, Dębowa, Dr. Kazimierza Ptaszyńskiego, Działowa, Gajowa, Jana Werpachowskiego, Judzianka Stara, Kolonia Poryjewo, Konwaliowa, Lawendowa, Łąkowa, Myśliwska, Obwodowa, Poranek, Poryjewo, Spokojna, Szosa Kleszczelowska, Skośna, Stanisława Duboisa, Tadeusza Kościuszki, Warszawska numery nieparzyste 19-127, numery parzyste 22-150,Wiejska, Wincentego Kołodzieja, Wojska Polskiego, Zwierzyniecka.

1

3

m. Hajnówka ulice: Mikołaja Reja.

1

4

m. Hajnówka ulice: Adama Mickiewicza, Armii Ludowej, Białowieska, Bliska, Cicha, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima, Klimek, Kolejowa, Księżycowa, Łagodna, Łowcza, Małomiejska, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste 47-99, numery parzyste 48-94, Międzytory, Miła, Partyzancka, Słoneczna, Torowa, Wesoła, Wydmuchowo.

1

5

m. Hajnówka ulice: Armii Krajowej numery nieparzyste 1-3, numery parzyste 2-14, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej numery parzyste 2-20, numery nieparzyste 7, Handlowa, Pelagii Ponieckiej, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Stanisława Staszica, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste 19-45, numery parzyste 20-46 z wyłączeniem 24, Stefana Żeromskiego, Zofii Nałkowskiej.

1

6

m. Hajnówka ulice: 3 Maja numery nieparzyste 51-59m, Armii Krajowej numery nieparzyste 5-7, numery parzyste 28-60, Celna, Kolejki Leśne, Dr. Tadeusza Rakowieckiego.

1

7

m. Hajnówka ulice: 3 Maja numery parzyste 48-62, numery nieparzyste 63-65, Armii Krajowej numery parzyste 16-26, Elizy Orzeszkowej numery nieparzyste 1-5, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste 7-17, numery parzyste 16-18 i 24, Zielona.

1

8

m. Hajnówka ulice: 3 Maja numery parzyste 34-46, Aleksego Zina, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste 1-5, numery parzyste 2-14, Parkowa, Jakuba Kołasa, Janki Kupały.

1

9

m. Hajnówka ulice: 3 Maja numery parzyste 14-32, numery nieparzyste 31-47, Ks. Piotra Ściegiennego.

1

10

m. Hajnówka ulice: Bażantowa, Bociania, Czajki, Gęsia, Gołębia, Jaskółcza, Kacza, Krucza, Lipowa numery parzyste 130-190, numery nieparzyste 143-209, Łabędzia, Pawia, Wilgi, Żabia.

1

11

m. Hajnówka ulice: Białostocka, Fabryczna, Fabryka Chemiczna, Henryka Rutkowskiego, Jana Filipczuka, Janka Krasickiego, Krańcowa, Ks. Antoniego Dziewiatowskiego, Małgorzaty Fornalskiej, Mostowa, Pawła Findera, Podmiejska, Poprzeczna, Różana, Rumiankowa,Sportowa, Tamary Sołoniewicz. Wilcza.

1

12

m. Hajnówka ulice: Daniela, Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Jelenia, Jutrzenki, Karola Szymanowskiego, Letnia, Łosia, Michała Ogińskiego, Nadbrzeżna, Niedźwiedzia,Odległa, Pogodna, Rysia, Sarnia, Stanisława Miłkowskiego numery parzyste 8-42, numery nieparzyste 11-47, Stanisława Moniuszki, Strzelecka, Tulipanowa, Walerego Wróblewskiego, Wiewiórcza, Wiosenna, Władysława Hibnera, Władysława Kniewskiego, Zajęcza.

1

13

m. Hajnówka ulice: 11 Listopada, Bednarska, Boczna, Brzozowa, Ciesielska, Grabowa,Grunwaldzka, Jarzębinowa, Jastrzębia, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kołowa, Kukułki, Leszczynowa, Lipowa numery nieparzyste 1-23, numery parzyste 2-20 oraz numery nieparzyste 95-141, numery parzyste 82-128, Orzechowa, Podlasie, Sikorki, Skowronka, Słomiana, Słowicza, Sokola, Sowia, Spadowa, Spiralna, Stanisława Miłkowskiego numery parzyste 2-6, numery nieparzyste 1-9, Stolarska, Studzienna, Ślusarska, Topolowa, Żurawia, Żabia Górka.

1

14

m. Hajnówka ulice: Lipowa numery parzyste 22-70, numery nieparzyste 25-69 c, Rzeczna.

1

15

m. Hajnówka ulice: Lipowa numery nieparzyste 71a-93, numery parzyste 72-78.

1

16

m. Hajnówka ulice: Osiedle Millenium, Stefana Batorego.

1

17

m. Hajnówka ulice: Długa, Elektryczna, Kłosowa, Krótka, Kwiatowa, Okopowa, Owocowa, Poddolna numery nieparzyste 1-43, Południowa, Sadowa, Siewna, Warzywna, Zbożowa.

1

18

m. Hajnówka ulice: Bajeczna, Dolna, Graniczna, Granitowa, Kamienna, Malinowa, Marmurowa, Metalowa, Miedziana, Poddolna numery parzyste 2-42 i numery nieparzyste 45-139, Poziomkowa, Prosta, Pszeniczna, Słonecznikowa, Stalowa, Targowa, Truskawkowa, Urodzajna, Wiatrakowa, Żytnia.

1

19

m. Hajnówka ulice: Aksamitna, Bagienna, Bielska, Botaniczna, Górna, Krzywa, Mazurska, Niecała, Nowa, Nowowarszawska numery parzyste 10-12, Oceaniczna, Polna, Skarpowa, Storczykowa, Wąska, Złota, Żwirowa.

1

20

m. Hajnówka ulice: Nowowarszawska 13-19, 29-47.

1

21

m. Hajnówka ulice: 3 Maja numery nieparzyste 1-27, numery parzyste 2-12, Dworcowa, Kosidłów, Ks. Ignacego Wierobieja, Mała, Mazury, Nowowarszawska numery nieparzyste 1-11, numery nieparzyste 21-27a, Piaski, Przytorowa, Warszawska numery nieparzyste 1-17, numery parzyste 2-20, Władysława Jagiełły, Zaułek Targowy.

1

ogółem

21

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe