reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 6/14 Wójta Gminy Narew

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379) oraz § 11 pkt 4,5 uchwały Nr XXXVII/270/14 Rady Gminy Narew z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2014 rok zarządzam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

a) po stronie dochodów - 15 176 363,11 , z tego:

- bieżące w wysokości 13 699 757,78 zł,

- majątkowe w wysokości 1 476 605,33zł.

b) po stronie wydatków - 15 300 296,11 , z tego:

- bieżące w wysokości 12 931 603,84 zł,

- majątkowe w wysokości 2 368 692,27zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narew


Andrzej Pleskowicz


Załącznik do Zarządzenia Nr 6/14
Wójta Gminy Narew
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zmiany w wydatkach

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 603 385,52

0,00

1 603 385,52

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 419 173,00

0,00

1 419 173,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

9 000,00

- 100,00

8 900,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

9 000,00

100,00

9 100,00

801

Oświata i wychowanie

4 565 296,00

0,00

4 565 296,00

80101

Szkoły podstawowe

2 344 856,00

5 200,00

2 350 056,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

90 500,00

- 2 200,00

88 300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 434 730,00

- 26 800,00

1 407 930,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

260 000,00

1 700,00

261 700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

31 000,00

- 4 000,00

27 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

195 000,00

48 586,00

243 586,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 000,00

3 300,00

7 300,00

4260

Zakup energii

78 000,00

- 9 800,00

68 200,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 500,00

- 1 700,00

1 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 000,00

- 4 000,00

20 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

65 608,00

114,00

65 722,00

80104

Przedszkola

416 730,00

- 300,00

416 430,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

278 160,00

- 1 800,00

276 360,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

54 700,00

- 1 800,00

52 900,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 430,00

- 1 000,00

6 430,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

3 200,00

5 200,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 700,00

1 500,00

4 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

800,00

- 400,00

400,00

80110

Gimnazja

846 250,00

- 8 900,00

837 350,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

55 200,00

400,00

55 600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

558 000,00

- 8 000,00

550 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

121 100,00

500,00

121 600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

16 000,00

- 500,00

15 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

2 000,00

12 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

- 800,00

200,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

- 800,00

200,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 000,00

- 1 000,00

4 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

- 200,00

300,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

- 500,00

0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

326 791,00

8 000,00

334 791,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

76 000,00

1 000,00

77 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 000,00

3 000,00

26 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

185 483,00

3 000,00

188 483,00

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

1 000,00

3 000,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

17 000,00

- 4 000,00

13 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9 000,00

- 4 000,00

5 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

243 564,00

0,00

243 564,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

187 300,00

1 179,00

188 479,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 300,00

- 1 179,00

13 121,00

Razem:

13 266 354,39

0,00

13 266 354,39

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 419 403,14

0,00

1 419 403,14

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 378 063,00

0,00

1 378 063,00

3110

Świadczenia społeczne

1 275 826,00

- 3 559,00

1 272 267,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

62 100,00

3 559,00

65 659,00

Razem:

2 033 941,72

0,00

2 033 941,72

Ogółem:

15 300 296,11

0,00

15 300 296,11

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gajewska – Cygan

Właścicielka i dyrektor zarządzającym w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama