reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Grajewskiego

z dnia 21 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 r

W celu realizacji zadań Starosty Grajewskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, w oparciu o postanowienia art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami), została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W 2014 r. w związku z zakończeniem kadencji Komisji, Starosta Grajewski zarządzeniem nr 11/2014 z dnia 17.06.2014 r. ustalił n.w. skład osobowy komisji bezpieczeństwa i porządku powiatu grajewskiego na następną 3 letnią kadencję:

- Jarosław Augustowski - Starosta -Przewodniczący Komisji,

- Pan Stanisław Kossakowski - Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego,

- Pan Dariusz Latarowski - Radny Rady Powiatu Grajewskiego,

- Ksiądz Tomasz Chludziński,

- Pan insp. Marek Przybyszewski - Komendant Powiatowy Policji w Grajewie,

- Pan podkom. Krzysztof Kuligowski - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,

- Pan Adam Kiełczewski - Burmistrz Grajewa,

- Pan bryg. Andrzej Jabłoński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,

- Pan Jerzy Nikliński - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

- Pan Antoni Milewski - Sekretarz Powiatu. W posiedzeniach komisji uczestniczyli również (w zależności od realizowanej tematyki) burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, kierownicy powiatowej administracji zespolonej, komendant straży gminnej oraz kierownicy placówek pomocy społecznej. Zadania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku określone zostały w art.38a ust. 2 w/w ustawy i należą do nich:

1) Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) Opiniowanie programów działania pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3) Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5) Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,

7) Opiniowanie zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 r. odbyła 3 posiedzenia. Frekwencja na posiedzeniach wyniosła średnio 90%. Na każdym posiedzeniu komisji przedstawiana jest bieżąca informacja i ocena dotycząca bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz innych zagrożeń występujących, bądź mogących wystąpić na terenie powiatu. Ponadto tematami posiedzeń były m.in. następujące zagadnienia: W dniu 28.02.2014 r.

- Analiza zagrożeń na terenie powiatu, w tym afrykańskim pomorem świń (ASF). Po przedstawieniu problemu, w dyskusji stwierdzono, iż na terenie powiatu grajewskiego ani powiatów ościennych nie stwierdzono przypadków ASF, lecz zagrożenie jest bardzo realne i należy przygotować odpowiednie procedury postępowania. W dniu 26.06.2014 r.

- Analiza zagrożeń na terenie powiatu.

- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego "Bezpieczne Wakacje 2014". Przeprowadzono analizę zagrożeń powiatu i omówiono stan przygotowań oraz plan działań prewencyjno-kontrolnych na rzecz bezpiecznego wypoczynku letniego "Bezpieczne Wakacje 2014". Do Komisji złożono również pisemne informacje w tym zakresie. Analizując problematykę bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podkreślić należy bardzo duże zaangażowanie w tym zakresie powiatowych służb, inspekcji i straży. Dotychczasowa ich praca prewencyjno - kontrolna przynosi pozytywne rezultaty i od lat nie notuje się na terenie powiatu wypadków w trakcie zorganizowanego wypoczynku. W dniu 28.10.2014 r.

- Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu i planowane działania mające na celu minimalizowanie skutków ewentualnych zagrożeń, w tym zagrożenia okresu zimowego.

- Zagrożenie wirusem EBOLA.

- Ochrona ludzi i możliwości udzielania pomocy i wsparcia ludziom bezdomnym i innym osobom szczególnie narażonym na skutki zimy oraz ochrona infrastruktury krytycznej. Z przedstawionych analiz i informacji wynika, że na terenie powiatu nie występuje problem bezdomności. Istnieje możliwość umieszczenia osób w noclegowniach np. Ełku i Łomży. Największym przy tym problemem jest namówienie zagrożonych osób do skorzystania z tej formy pomocy. Natomiast dużym problemem sygnalizowanym przez policję, pogotowie ratunkowe i szpital są osoby będące pod wpływem alkoholu. Problem potęguje fakt, że w powiecie grajewskim, ani żadnym ościennym nie ma izby wytrzeźwień. W 2014 r. funkcjonariusze Policji uratowali życie lub zdrowie kilkunastu osobom, które narażone były na wychłodzenie organizmu, mogące skończyć się śmiercią bądź trwałym kalectwem. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił problematykę dotyczącą zagrożeń wirusem EBOLA, oraz przestawił propozycję opracowanych procedur postępowania na wypadek wystąpienia przypadków zakażenia. Dyrektor Szpitala Ogólnego poinformował o stanie przygotowań do działań w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia. Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jak i Dyrektor Szpitala zwrócili uwagę, iż nie posiadają środków finansowych na podejmowanie działań przygotowawczych m.in. na zakup odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej i niezbędnego wyposażenia w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem EBOLA. Z analizowanych przez komisję w/w zagadnień wynika, że w 2014 r. na terenie powiatu nie wystąpiły bezpośrednie zagrożenia dla ludzi i mienia w dużych rozmiarach. Nie wystąpiły również zdarzenia mające charakter masowy. W porównaniu do 2013 r. na terenie powiatu zanotowano mniejszą ilość pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Służby ratownicze powiatu posiadają odpowiednie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Służby te w 2014 r. podobnie jak w latach ubiegłych prowadziły monitoring, działania prewencyjno - profilaktyczne, kontrole oraz ćwiczenia. Podejmowane różnorodne programy, akcje i działania planowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, przynoszą pożądane efekty w postaci spadku ilości najcięższych przestępstw, lecz niektóre rodzaje przestępstw i zagrożeń pozostają na tym samym poziomie. Podkreślić należy dużą wykrywalność przestępstw, która w niektórych dziedzinach wynosi nawet 100%. Przedsięwzięcia profilaktyczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa prowadzi przede wszystkim Komenda Powiatowa Policji w Grajewie oraz Państwowa Straż Pożarna we współpracy z innymi służbami i jednostkami jak np. Nadleśnictwem w Rajgrodzie. Starostwo Powiatowe wspomaga te programy np. poprzez zakup materiałów informacyjnych propagandowych oraz dofinansowanie programów artystyczno-profilaktycznych dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień. W 2014 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) zakupiono dla dzieci i młodzieży artykuły odblaskowe, których używanie poprawi ich widoczność, a tym samym bezpieczeństwo. Reasumując, w ocenie komisji, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu jest dobry. Jak wynika z prowadzonych analiz wzrasta również poczucie bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców powiatu. Nie zwalnia to jednak samorządów, instytucji i służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa obywateli z obowiązku podejmowania bardziej wytężonych i skutecznych działań mających na celu poprawę tego stanu. Serdecznie dziękuję wszystkim członkom komisji za aktywny udział w jej pracy w 2014 r. oraz bezpośrednim realizatorom szerokiego wachlarza zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Z posiedzeń komisji sporządzane są protokoły, które podpisuje przewodniczący. W 2014 r. do komisji nie wpłynęły skargi, uwagi i wnioski od obywateli, instytucji bądź organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu. Na tym sprawozdanie zakończono.
Starosta Grajewski Jarosław Augustowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama