reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/24/15 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 15 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 31.790.658 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

- bieżące w wysokości 28.246.446 zł,

- majątkowe w wysokości 3.544.212 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 31.790.658 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2, z tego:

- bieżące w wysokości 27.031.969 zł,

- majątkowe w wysokości 4.758.689 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 129.497 zł,

2. celową w wysokości - 70.503 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 70.503 zł.

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 1.013.323 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

§ 6. Łączną kwotę przychodów z budżetu w wysokości 1.013.323 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.013.323 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - w kwocie 1.013.323 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł i wydatki w kwocie 30.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 450.000 zł i wydatki w kwocie 450.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Plan przychodów w kwocie 346.900 zł i kosztów 346.900 zł Zakładu Aktywności Zawodowej, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - w kwocie 1.013.323 zł,

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Mackiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/24/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/24/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/24/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/24/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/24/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/24/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/24/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM

DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama