reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust.1, ust.2a, ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz.1399, poz.1593, z 2015r. poz.87) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie mniejszej lub równej 5 osób dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszukjących dana nieruchomośc oraz stawki określonej w § 3 ust.1 lub ust.2.

§ 2. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie powyżej 5 osób, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego według stawki określonej w § 3 ust.3 lub ust.4.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały w wysokości 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust.1, jeżeli odpady komunlane nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 15,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkanca.

3. Ustala się stawkę opłaty za odpady komunlane zbierane i odbierane w sposób selektywny, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały w wysokosci 45,00 zł. miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego.

4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o kórych mowa w ust.3, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 90,00 zł. miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/206/2013 rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 września 2013 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia tej opłaty
(Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2013r. poz.3517)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama