reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]) oraz § 11 pkt. 2 uchwały Nr XXIII/142/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 38.946 zł

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 38.946 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem:12.901.597 zł w tym:

a) dochody majątkowe -805.918 zł

b) dochody bieżące -12.095.679 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -1.124.511 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem:12.580.169 zł w tym:

a) wydatki majątkowe -2.251.725 zł

b) wydatki bieżące-10.328.444 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -1.124.511 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej -0,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -0 zł.

§ 4. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo


Piotr Uszyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2015
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2015
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 27 lutego 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 3110 o kwotę 60 zł, a zwiększa § 4410 o kwotę 60 zł z przeznaczeniem na opłatę kosztów podróży służbowej krajowej.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 6.717 zł, a zwiększa plan wydatków w dz. 750 rozdz. 750095 § 4610 o kwotę 6.717 zł z przeznaczeniem na opłatę kosztów postępowania sądowego.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101§ 4270 o kwotę 10.000 zł, w rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 1040 zł i § 4210 o kwotę 10.584 zł, a zwiększa w rozdz. 80110 § 4170 o kwotę 1.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w Zespole Szkół w Klukowie i § 4270 o kwotę 20.584 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Zespole Szkól w Klukowie

4. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 5.400 zł, § 4110 o kwotę 945 zł, § 4300 o kwotę 248 i § 4410 o kwotę 1.000 zł, a zwiększa plan wydatków w rozdz. 85206 § 4010 o kwotę 5.400 zł, § 4110 o kwotę 945 zł i § 4410 o kwotę 1.000 zł w związku z koniecznością zatrudnienia asystenta rodziny. Zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85212 § 4610 z przeznaczeniem na opłacenie kosztów komorniczych.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 2.952 zł, a zwiększa § 4210 o kwotę 2.952 zł z przeznaczeniem na zakup lamp ulicznych.


[1]] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama