Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 30 marca 2015r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brańsk przeprowadzonych w dniu 29 marca 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) Komisarz Wyborczy w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brańsk przeprowadzonych w dniu 29 marca 2015 r.

Część I.
Dane ogólne

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet wyborczy.

3. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 10, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w tym okręgu.

4. Wybrano 1 radnego.

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 10

1. Liczba wybieranych radnych wynosiła 1.

2. Wybory odbyły się.

3. Głosowania nie przeprowadzono.

4. Radnym został wybrany:

1) z listy nr 1 KWW Marka Brzozowskiego

a) BRZOZOWSKI Marek

5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku


Bogdan Łaszkiewicz


[1]) (1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 ,poz. 180. I poz. 1072

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe