| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/46/15 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Hajnowski

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645; z 2014 r. poz. 379, 1072), w zw. z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191; z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, do wysokości liczby godzin określonych w tabeli:

Lp

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor zespołu szkoły każdego typu

3

2.

Wicedyrektor zespołu szkół każdego typu

7

3.

Kierownik warsztatu szkolnego

7

4.

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

3

5.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

3

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z tabelą odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia funkcji.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/156/05 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady


Lech Jan Michalak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »