reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/39/15 Rady Gminy Kolno

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i poz. 693) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 22/IV/92 Rady Gminy Kolno z 30 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (tj. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1836) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, stanowiącego załącznik do uchwały, dodaje się pkt 12 - 14 w brzmieniu:

przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych;
13) organizowanie prac społeczno - użytecznych;
14) przyznawanie i wydawanie Kart Dużej Rodziny.";

2) w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych oraz na stanowiskach administracyjnych,
pomocniczych i obsługi.";

Obsadę etatową określa regulamin organizacyjny Ośrodka.";

3) dodaje się § 12 w brzmieniu:

Ilekroć w Statucie jest mowa o kierowniku Ośrodka, należy rozumieć przez to dyrektora Ośrodka.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama