reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Sidra

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) Rada Gminy Sidra uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/107/2012 Rady Gminy Sidra z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze (Dz.Urz. Woj.Podl. z 2012 r. poz. 3369, zm. z 2014 r. poz. 131) wprowadza się, następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się punkty 21 i 22 w brzmieniu:

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz.1863 )";

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 poz.567)";

2) w § 6 pkt 2 litera "g" otrzymuje brzmienie:

realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego poprzez prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pracy socjalnej dla ofiar przemocy, prowadzenie postępowania mediacyjnego pomiędzy ofiarą a sprawcą, realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych zadań wynikających z ustawy";

3) w § 6 w punkcie 3 dodaje się literę "l" w brzmieniu:

realizacja zadań wynikających z Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny";

4) w § 6 pkt 3 dodaje się literę "ł" w brzmieniu:

ł) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących przyznawania zasiłku dla opiekuna,ustalanie prawa do zasiłku dla opiekuna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, wydawanie decyzji administracyjnych, prowadzenie ewidencji księgowo - merytorycznej dla tego zadania, przygotowywanie list wypłat gotówkowych, list wypłat na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców oraz przekazów pocztowych, rejestrowanie, ewidencjonowanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób uprawnionych z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opracowywanie planów potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących spraw z zakresu zasiłków dla opiekunów";

5) w § 6 w punkcie 3 dodaje się literę "m" w brzmieniu:

realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej";

6) w § 10 ust.1 dodaje się:

asystent rodziny".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusława Czyżewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama