reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 22/15 Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk na 2015r. Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 § 2010 i rozdz. 80110 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 25 czerwca 2015r - dotacja celowa na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85212 § 2010, rozdz. 85213 § 2010 i rozdz. 85295 § 2030 wprowadzono na podstawie pism:

- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, FB-II.3111.221.2015.MA z dnia 11 czerwca 2015r - dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywoania";

- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, FB-II.3111.252.2015.MA z dnia 15 czerwca 2015r - zmiana w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej w celu uzupełnienia planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015r.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zwiększenie w planie wydatków budżetowych w dziale 801 "Oświata i wychowanie" i dziale 852 "Pomoc społeczna" nastąpiło zgodnie z decyzjami w/w pism.

Inne zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonane w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", 801 "Oświata i wychowanie" i dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wynikają z przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 14 017 955 zł, z tego:

- dochody bieżące 10 237 548 zł,

- dochody majątkowe 3 780 407 zł.

2. Wydatki ogółem 15 853 264 zł, z tego:

- wydatki bieżące 9 936 592 zł,

- wydatki majątkowe 5 916 672 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 835 309 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 835 309 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Antoni Tymiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama