reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 59/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 3 851,08 zł. oraz zmniejszeniu na kwotę 624,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 3 851,08 zł. oraz zmniejszeniu na kwotę 624,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 6 470,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9 968 500,08 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 261 000,08 zł.;

- majątkowe w wysokości 1 707 500,00 zł.

2) wydatki ogółem 8 198 500,08 zł w tym:

- bieżące w wysokości 8 086 600,08 zł.;

- majątkowe w wysokości 111 900,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

14 579,42

3 227,08

17 806,50

80101

Szkoły podstawowe

7 298,00

1 756,26

9 054,26

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 298,00

1 756,26

9 054,26

80110

Gimnazja

5 079,00

1 470,82

6 549,82

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 079,00

1 470,82

6 549,82

852

Pomoc społeczna

855 764,00

0,00

855 764,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

840 000,00

- 624,00

839 376,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

840 000,00

- 624,00

839 376,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

15 300,00

624,00

15 924,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 300,00

624,00

15 924,00

Razem:

925 351,80

3 227,08

928 578,88

Razem własne dochody, z tego:

9 039 921,20

0,00

9 039 921,20

Własne dochody bieżące:

7 332 421,20

0,00

7 332 421,20

Własne dochody majątkowe:

1 707 500,00

0,00

1 707 500,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

925 351,80

3 227,08

928 578,88

Razem:

9 965 273,00

3 227,08

9 968 500,08


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

720

Informatyka

263 784,20

0,00

263 784,20

72095

Pozostała działalność

263 784,20

0,00

263 784,20

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,20

300,00

2 300,20

4709

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 600,00

- 300,00

1 300,00

801

Oświata i wychowanie

3 041 598,00

0,00

3 041 598,00

80101

Szkoły podstawowe

1 570 400,00

1 850,00

1 572 250,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

1 850,00

1 850,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

254 000,00

- 1 850,00

252 150,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

- 1 850,00

4 150,00

852

Pomoc społeczna

608 040,00

0,00

608 040,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

199 350,00

1 100,00

200 450,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 400,00

- 130,00

3 270,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

530,00

530,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 500,00

300,00

3 800,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

700,00

400,00

1 100,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

67 500,00

- 1 100,00

66 400,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 300,00

- 1 100,00

2 200,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

454 301,00

0,00

454 301,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

85 680,00

0,00

85 680,00

4270

Zakup usług remontowych

6 440,00

- 1 090,00

5 350,00

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

1 240,00

90,00

1 330,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

6 900,00

1 000,00

7 900,00

90002

Gospodarka odpadami

228 000,00

0,00

228 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

200 000,00

- 2 000,00

198 000,00

Razem:

7 269 921,20

0,00

7 269 921,20

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

14 579,42

3 227,08

17 806,50

80101

Szkoły podstawowe

7 298,00

1 756,26

9 054,26

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

89,64

89,64

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 298,00

1 666,62

8 964,62

80110

Gimnazja

5 079,00

1 470,82

6 549,82

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

64,84

64,84

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 079,00

1 405,98

6 484,98

852

Pomoc społeczna

855 764,00

0,00

855 764,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

840 000,00

- 624,00

839 376,00

3110

Świadczenia społeczne

773 000,00

- 624,00

772 376,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

15 300,00

624,00

15 924,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

15 300,00

624,00

15 924,00

Razem:

925 351,80

3 227,08

928 578,88

Razem własne wydatki, z tego:

7 269 921,20

0,00

7 269 921,20

Własne wydatki bieżące:

7 158 021,20

0,00

7 158 021,20

Własne wydatki majątkowe:

111 900,00

0,00

111 900,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

925 351,80

3 227,08

928 578,88

Razem:

8 195 273,00

3 227,08

8 198 500,08


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz.801 o kwotę 3 227,08 zł. na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;

2) zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 85212 i zwiększenie w rozdziale 85213 o kwotę 624,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;

2. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie kwoty 300,00 zł. w dziale 720 z przeznaczeniem na podróże służbowe;

2) zwiększenie dotacji celowej w dz.801 o kwotę 3 227,08 zł. na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;

3) przeniesienie kwoty 1 850,00 zł. w dziale 801 zgodnie z wnioskiem ZSO;

4) zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85213 oraz zmniejszenie w rozdziale 85212 o kwotę 624,00 zł.;

5) przeniesienie kwoty 1 230,00 zł. w dziale 852 zgodnie z wnioskiem GOPS;

6) przeniesienie kwoty 3 090,00 zł. w dziale 900 z przeznaczeniem na usługi związane z tłumaczeniem dokumentów, opłaty sądowe oraz zakup art. biurowych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama