reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 4 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 4, art. 6r ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.Dz.U.2015r., poz. 87 i poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz stanowiącym załącznik do uchwały nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 4314) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane lub pozostałe po segregacji będzie realizowany przez Gminę w zakresie wynikającym z norm zapisanych w § 10 ust. 2.".

2. w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:".

1) z zabudowy wielorodzinnej - zmieszane i zebrane selektywnie odpady komunalne - 1 raz w tygodniu,

2) z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:

a) w miesiącach kwiecień- październik

- odpady zebrane w sposób selektywny z wyjątkiem odpadów zielonych - 1 raz w miesiącu,

- zmieszane odpady komunalne i odpady zielone - 1 raz na dwa tygodnie,

b) w miesiącach listopad- marzec

- zmieszane i zebrane selektywnie odpady komunalne - 1 raz na miesiąc."

3. w § 16:

a) uchyla się ust. 9

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama