reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy Narewka

z dnia 21 września 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Narewka, udostępnianych dla Operatora i Przewoźnikow oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, poz. 915, z 2015 r. poz. 390) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narewka udostępniane dla Operatora i Przewoźników, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/147/12 Rady Gminy Narewka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Narewka, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl.z 2012 r. poz. 2796).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Marcin Niedźwiedź


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/58/15
Rady Gminy Narewka
z dnia 21 września 2015 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych Gminy Narewka /identyfikator 200509-2/

Lp.

Droga

Lokalizacja przystanku

Nazwa miejscowości wg rejestru terytorialnego- nazwa przystanku

Nr przystanku komunikacyjnego

Określenie miejsca usytuowania przystanku

Kilometraż Strona

Eliaszuki - Cieremki - Słobódka

1.

107090B

0,2

L/P

Eliaszuki

01

Obok posesji Nr 2

2.

107090B

0,71

L/P

Michnówka

02

Obok posesji nr 11

3.

107090B

2,28

L/P

Cieremki

03

Obok skrzyżowania i kierunkowskazu Cieremki

Siemianówka - Siemieniakowszczyzna - Babia Góra

1.

107081B

2,36

L/P

Siemieniakowszczyzna

01

Obok skrzyżowania dróg przy tablicy z nazwą miejscowości

2.

107081B

3,81

L/P

Babia Góra

02

Obok świetlicy wiejskiej

Droga powiatowa 1644B - stacja PKP Siemianówka

1.

155617B

0,20

L/P

Siemianówka

01

Stacja kolejowa PKP

Lewkowo Stare -Eliaszuki

1.

1635B

1,37

L/P

Lewkowo Stare

01

Na wysokości działki Nr 460/2

Eliaszuki - Kordon - Porosłe

1.

107089B

1,39

L/P

Kordon

01

Na wysokości działki Nr 145/1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/58/15
Rady Gminy Narewka
z dnia 21 września 2015 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Narewka mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Wójta Gminy Narewka.

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Narewka, do którego należy załączyć:

- projekt proponowanego rozkładu jazdy,

- mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

4. Korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

- każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia,

- wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody, wydanej przez Wójta Gminy Narewka.

5. Wójt Gminy Narewka może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę /operatora, przewoźnika/ zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę /operatora, przewoźnika/ zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych /uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników/,

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę /operatora, przewoźnika/ zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Wójta Gminy Narewka, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez wywieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe /Dz. U. z 2015 r., poz. 915/.

7. Sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Wójtem Gminy Narewka.

8. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy /operatora, przewoźnika/.

9. Zabrania sie umieszczania na przystankach komunikacyjncyh innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

10. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób /wsiadanie i wysiadanie pasażerów/.

11. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

12. Wykonywanie manewru zawracania i parkowanie może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych.

13. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

14. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych Wójt Gminy Narewka może cofnąć zgodę na ich korzystanie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama