reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/74/15 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 18 września 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.664 zł, z tego:

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 80.164 zł - dotację celową na realizację zadań własnych;

2) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2710 o kwotę 1.500 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych bieżących.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.664 zł, z tego:

1) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 § 4440 o kwotę 80.164 zł - wydatki na odpis ZFŚS zadań własnych;

2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 1.500 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 2.114.490 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- w kwocie 926.541zł.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2015r.- do uchwały Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2015, które otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Moniek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 2.114.490 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- w kwocie 926.541zł.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 41.574.551 zł, z tego:

a) dochody bieżące 36.969.547 zł,

b) dochody majątkowe 4.605.004 zł;

2) Wydatki ogółem 42.407.282 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 35.540.544 zł,

b) wydatki majątkowe 6.866.738 zł;

3) Dochody budżetu gminy w wysokości 1.281.759 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w 2014r.;

4) Wolne środki w wysokości 365.465 zł przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

5) Deficyt w wysokości 2.114.490 zł zostanie pokryty kredytem bądź pożyczką z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik do Uchwały Nr IX/74/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama