reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 września 2015r.

o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 2 a i ust. 3 oraz art. 6j ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593, z 2015r., poz. 87 i 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkuje tylko jeden mieszkaniec, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, określonej jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 2. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkuje więcej niż jeden mieszkaniec, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 14 miesięcznie od 1 mieszkańca.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 40 miesięcznie od 1 mieszkańca.

§ 4. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 w wysokości 28 miesięcznie od gospodarstwa domowego.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 w wysokości 50 miesięcznie od gospodarstwa domowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 27 sierpnia 2015r. o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz uchwała Nr XXVIII/175/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2013r. o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r., poz. 4670).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama