reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/63/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, zm.: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 123.153 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,

2) zmniejszyć dochody o kwotę 125.423 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 151.691 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 153.961 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 23.238.022 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.746.431 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 4.491.591 zł.

2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 24.202.818 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16.932.492 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 7.270.326 zł.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.127.897 zł.

4) Deficyt budżetu gminy w wysokości 964.796 zł pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 964.796 zł

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchyla się załącznik Nr 3, 4 i 6 do Uchwały Nr V/58/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 czrewca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - TABELA


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK - TABELA


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zadaNIA inwestycyjnE realizOWANE w ROKU 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
W 2015 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama