reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Sejny

z dnia 9 października 2015r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sejny

Na podstawie art. 42 ust 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191, Dz.U. z 2015 r., poz. 357) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594.poz. 645, i poz. 1318; Dz.U. z 2014 r. poz. 379; Dz.U. z 2014 r. , poz. 1072) Rada Gminy Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w następującej wysokości:

1) Dla nauczycieli psychologów, logopedów i nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej - 20 godzin.

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych w ust. 1, prowadzących zajęcia specjalistyczne przez 1 godzinę rozumie się 60 minut.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Uzasadnienie

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określony został w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r, poz. 191 ze zm.), natomiast pensum nauczycieli szkół nie wymienionych w ust. 3, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych - okresla rada gminy na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

Przedstawiona uchwała określa obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć logopedów, psychologów, nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i szkołach w celu współorganizowania kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - poprzez wykonywanie czynności opisanych w rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne wskazanej kategorii uczniów w ramach swojego stosunku pracy wykonuje obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i do ustalenia jego pensum znajduje zastosowanie delegacja do jego określenia przez organ prowadzący szkoły, oddziały przedszkolne i przedszkola.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama