reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczną wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400,00 zł,

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 450,00 zł,

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 550,00 zł,

b) od samochodu ciężarowego posiadającego dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 250,00 zł,

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 440,00 zł,

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 540,00 zł,

c) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia osi jezdnych - w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

a) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1200,00 zł,

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego posiadającego dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 930,00 zł,

c) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia osi jezdnych - w załączniku Nr 2 do uchwały;

3) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 400,00 zł,

b) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu wraz z pojazdem silnikowym i rodzaju zawieszenia osi jezdnych - w załączniku Nr 3 do uchwały;

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) od autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- mniejszej niż 22 miejsca - 1200,00 zł,

- równej lub większej niż 22 miejsca - 2080, 00 zł,

b) od autobusu posiadającego dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- mniejszej niż 22 miejsca - 800,00 zł,

- równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1400,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, oraz uchwała Nr X/65/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady


Teresa Wasilewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/45/15
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 16 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportu dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

14

15

13

14

15

570

580

590

650

1230

1240

1250

1350

Trzy osie

12

17

19

21

23

25

17

19

21

23

25

1000

1010

1020

1030

1060

1070

1550

1560

1570

1580

1650

1680

Cztery osie i więcej

12

25

27

29

31

25

27

29

31

1620

1630

1640

1730

1740

1640

1650

1750

2570

2580


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/45/15
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 16 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższejniż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa

ciągnik balastowy + przyczepa

( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy

Zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

25

31

18

25

31

1350

1400

1450

1500

1800

1850

1950

2040

Trzy osie i więcej

12

36

40

36

40

1720

1750

1800

1800

1900

2700


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/45/15
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 16 listopada 2015 r.Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

25

18

25

300

320

340

550

570

590

Dwie osie

12

28

33

38

28

33

38

830

860

890

1200

1280

1320

1400

1820

Trzy osie i więcej

12

38

38

900

1200

1300

1750

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama