reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 78/XII/15 Rady Gminy Zambrów

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283) Rada Gminy Zambrów uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od posiadanych środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 350,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 550,00 zł,

c) powyżej 9 tony do poniżej 12 ton - 650,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0,00

149,00

13

14

149,00

410,00

14

15

410,00

578,00

15

578,00

1 307,00

Trzy osie

12

17

149,00

258,00

17

19

258,00

530,00

19

21

530,00

687,00

21

23

687,00

1 059,00

23

25

1 059,00

1 645,00

25

1 059,00

1 645,00

Cztery osie i więcej

12

25

687,00

697,00

25

27

697,00

1 087,00

27

29

1 087,00

1 726,00

29

31

1 726,00

2 560,00

31

1 726,00

2 560,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 650,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 150,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 350,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

0,00

100,00

18

25

278,00

502,00

25

31

585,00

960,00

31

1 474,00

2 023,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 301,00

1 798,00

40

1 798,00

2 660,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 550,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0,00

100,00

18

25

186,00

334,00

25

334,00

586,00

Dwie osie

12

28

220,00

323,00

28

33

640,00

887,00

33

38

887,00

1 348,00

38

1 200,00

1 774,00

Trzy osie i więcej

12

38

707,00

984,00

38

984,00

1 337,00

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o liczbie miejsc do siedzenia poza kierowcą:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 850,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1 550,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 69/XI/11 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 listopada 2011 r. sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 297, poz. 3715).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama