| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Puńsk

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) w związku z art.15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit . a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 613, 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Puńsk:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawki opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, terminy płatności dla inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Puńsk wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Stawka dzienna opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynosi 30 zł.

§ 4. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej jest pan Józef Pachutko.

3. Opłaty targowe pobrane przez inkasenta podlegają wpłacie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puńsk w terminie do 15 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano pobranie opłaty.

4. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 50% zainkasowanej opłaty targowej.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVI/169/2013 Rady Gminy Puńsk z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 4328) oraz Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Puńsk z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2230).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Helena Wojlanis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »