| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Puńsk

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) w związku z art.15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit . a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 613, 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Puńsk:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawki opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, terminy płatności dla inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Puńsk wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Stawka dzienna opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynosi 30 zł.

§ 4. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej jest pan Józef Pachutko.

3. Opłaty targowe pobrane przez inkasenta podlegają wpłacie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puńsk w terminie do 15 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano pobranie opłaty.

4. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 50% zainkasowanej opłaty targowej.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVI/169/2013 Rady Gminy Puńsk z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 4328) oraz Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Puńsk z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2230).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Helena Wojlanis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »