| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Puńsk

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1777) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2013 r., poz. 1381, zm. z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2013 r., poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór informacji dla osób fizycznych będących podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wzory deklaracji dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będącymi podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - stanowiące załączniki Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Puńsk z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku leśnego, rolnego oraz od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 294, poz. 3644 ).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Helena Wojlanis


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/60/2015
Rady Gminy Puńsk
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/60/2015
Rady Gminy Puńsk
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/60/2015
Rady Gminy Puńsk
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/60/2015
Rady Gminy Puńsk
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »