reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/148/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 grudnia 2015r.

w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) , art. 15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Augustowie:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Miasta Augustowa wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

1. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra:

1) artykułów spożywczych własnej produkcji rolnej 1,50 zł

2) artykułów jubilerskich, zegarków, futer 12,00 zł

3) artykułów przemysłowych 4,00 zł

2. Przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych:

1) z wozu konnego 1,00 zł

2) z ciągnika z przyczepą jednoosiową 6,00 zł

3) z ciągnika z przyczepą 8,50 zł

4) z samochodu osobowego, przyczepy o ładowności do 0,5 t, campingu 15,00 zł

5) z samochodu osobowego z przyczepą o ładowności do 0,5 t 18,50 zł

6) z samochodu dostawczego o ładowności do 1 t 16,50 zł

7) z samochodu dostawczego o ładowności do 5 t 21,00 zł

8) z samochodu dostawczego o ładowności powyżej 5 t 25,50 zł

9) z platformy, przyczepy 29,00 zł

10) z wózka ręcznego, leżaka, stolika 6,00 zł

3. Przy sprzedaży z budki handlowej, wiaty, namiotu, straganu, placu:

1) do 3 m2 zajmowanej powierzchni 6,00 zł

2) do 4 m2 zajmowanej powierzchni 7,50 zł

3) powyżej 4 m2 do 6 m2 zajmowanej powierzchni 10,00 zł

4) powyżej 6 m2 do 10 m2 zajmowanej powierzchni 14,00 zł

5) powyżej 10 m2 do 14 m2 zajmowanej powierzchni 22,00 zł

6) powyżej 14 m2 zajmowanej powierzchni 30,00 zł

4. Przy sprzedaży ze stołu pod zadaszeniem za każdy 1 m2:

1) od sprzedaży artykułów własnej produkcji rolnej 2,50 zł

2) od sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych 7,00 zł

5. Przy sprzedaży ze stołu bez zadaszenia za każdy 1 m2:

1) od sprzedaży własnej produkcji rolnej 2,00 zł

2) od sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych 6,00 zł

6. Przy sprzedaży artykułów ze straganu ubraniowego - stojaka: 9,50 zł.

§ 4. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana przy sprzedaży na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć kwoty określonej przepisem art.19 pkt 1 lit a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązującej w danym roku podatkowym.

§ 5. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inaksentami opłaty targowej są:

1) na targowisku miejskim przy ul. Nowomiejskiej i w innych miejscach, w których prowadzony jest handel - dzierżawca targowiska miejskiego, z którym zawarta jest umowa dzierżawy,

2) na targowisku przy ul. Wypusty - Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Mieście Augustów.

3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej wydany przez inkasenta.

4. Za pobór opłaty targowej przysługuje:

1) dzierżawcy targowiska miejskiego wynagrodzenie w wysokości 90% kwoty pobranej opłaty,

2) Spółce dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Mieście Augustów wynagrodzenie w wysokości 90% kwoty pobranej opłaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 8. Traci moc uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z moca obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama