reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.57.2015 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 4 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688 ) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej "opłatą", właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Jeleniewo uiszczają z góry od czasu powstania obowiązku raz na miesiąc, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

2. Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ich właściciele wnoszą z góry,
w terminie do 15 sierpnia za dany rok kalendarzowy. Po raz pierwszy opłatę ryczałtową uiszcza się od
2016 r.

§ 2. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jeleniewo. Informacja o numerze rachunku zostanie przekazana w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI,125.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz. 747).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Jan Bielecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama