reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 145/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału na kwotę 2.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.962.880,34 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 20.342.932,34 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.619.948,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.843.708,34 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 19.015.197,34 zł

2) wydatki majątkowe kwota 2.828.511,00 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 30 października 2015 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

60 156,00

0,00

60 156,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

26 307,00

112,00

26 419,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 093,00

112,00

2 205,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

18 175,00

- 112,00

18 063,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 400,00

- 112,00

1 288,00

Razem:

3 579 966,34

0,00

3 579 966,34

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 987 293,00

0,00

5 987 293,00

80101

Szkoły podstawowe

3 013 217,00

0,00

3 013 217,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

216 020,00

- 2 100,00

213 920,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 350,00

2 100,00

5 450,00

Razem:

18 263 742,00

0,00

18 263 742,00

WYDATKI OGÓŁEM

21 843 708,34

w tym:

wydatki bieżące

19 015 197,34

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

14 371 040,34

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 598 969,58

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 772 070,76

2) Dotacje na zadania bieżące

211 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 982 242,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

200 339,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

250 000,00

wydatki majątkowe

2 828 511,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

2 783 011,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 395 573,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 145/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 30 października 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kowtę 2.212,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama