reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 119/XIII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Szczuczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 93/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Szczuczyn (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3870) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 3 ust. 2 oraz § 8;

2) dodaje się załącznik Nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski


Załącznik do Uchwały Nr 119/XIII/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 2015 r.

..............................................................

nazwa podmiotu

………………………….....………….

adres siedziby

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej
w Szczuczynie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Szczuczyn oświadczam, że na dzień …………………. stan zatrudnienia na terenie Gminy Szczuczyn, w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie ………………… etatów (w tym ……… pracowników zatrudnionych w związku z inwestycją), co świadczy również o utrzymaniu inwestycji początkowej.

.....................................................

miejscowość, data

..........................................................................

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania podmiotu

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama