reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/50/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z póź. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 2

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie
z załącznikiem nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 52 225 306 w tym: dochody bieżące 30 689 453 zł, dochody majątkowe 21 535 853 i przychody w wysokości 4 053 478

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 55 078 784 w tym: wydatki bieżące 24 700 381 zł, wydatki majątkowe 30 378 403 i rozchody w wysokości 1200 000 zł

3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 2 853 478 będzie nadwyżka budżetowa i wolne środki

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/50/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/50/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/50/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/50/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanej dotacji celowych

z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych /FB.II.3111.482.2015AK/ kwota 8 658 zł

2) realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności /FB.II.3111.298.2015AK/ kwota 39 278 zł

3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /FB.II.3111.431.2015BB/kwota 10 000zł

4) wypłatę świadczeń rodzinnych /FB.II.3111.399.2015MA/ kwota 233 000zł

5) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /FB.II.3111.415.2015.MA/ kwota 1 720zł

6) zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa /FB.II.3111.416.2015.MA/

kwota 24 000zł

7) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej /FB.II.3111.454.2015MA/ kwota 200

8)wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej /FB.II.3111.471.2015.BB/ kwota 7 335zł

9) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych/FB.II.3111.473.2015.MA/ kwota 11 633zł

10) z Krajowego Biura Wyborczego na diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /DŁM 3101-44-5/15/ kwota 8 680zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych

z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z tytułu:

1) wyposażenia Gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne na specjalną organizację nauki /FB.II.3111.155.2015BB/ kwota 1 967 zł

2) realizacji rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" /FB.II.3111.321.2015BB/ kwota 5 164zł w tym:

Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 3 645zł, Gimnazjum kwota 1 315zł, szkół średnich kwota 204zł

III. Zmniejszenia dochodów własnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 414 070zł

oraz zmniejszenia dochodów i wydatków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie p.n. "Przebudowa stadionu miejskiego" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 o kwotę 250 000zł

IV. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

1) odsetek z opłat stanowiących dochód miasta kwota 6 000zl

2) wpływów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich kwota 550 000zł

3) usługi świadczone na rzecz podopiecznych kwota 7 000zł

4) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 45 000zł

5) oraz zwiększenia dochodów i wydatków jako wsparcie finansowe z budżetu państwa /Fundusz dopłat/ kwota 56 070zł część mieszkalna zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4

V. Zmniejszenia wydatków własnych na:

1) zadanie p.n. "Przebudowa stadionu miejskiego" kwota 502 000zł

2) wydatki administracji urzędu miasta kwota 225 600zł

3) Budowę kanału sanitarnego, kanału deszczowego i wodociągu ulica Jagiellońska /sięgacz/ kwota 200 000zł

VI. Zwiększenia wydatków własnych na:

1) Zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 11 000zł

2) zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4 kwota 220 630zł

3) Zakup urządzeń do Street workout kwota 1 900zł

4) dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- udział w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej kwota 10 000zł

5) wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę łączną 914 200zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 430 400zł, Gimnazjum kwota 260 000zł, Przedszkole Miejskie

Nr 1 kwota 3 800zł, Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 220 000zł

VII. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu na realizację zadań realizowanych przez:

1) Urząd Miasta na kwotę 6 400zł w tym: wydatków na utrzymanie dostępu do internetu dla mieszkańców "hot spot" w parkach miejskich i diety dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych

2) Przedszkole Miejskie Nr 2 na kwotę 36 200zł dotyczącej specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama