reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 153/XX/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 maja 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Deklarację, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Sposób przesyłania: dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Rodzaje podpisu elektronicznego: dokument musi być opatrzony ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

4. Akceptowalne formaty: DOC, RTF, ODT, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.

5. Układ informacyjny i powiązań złożonych deklaracji: jak w załączniku do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obejmujący- w przypadku osób prawnych - wypis z właściwego rejestru poświadczający, że osoba składająca deklarację jest uprawniona do reprezentowania tej osoby prawnej.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 295/LIII/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 11 listopada 2014 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 3807).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski


Załącznik do Uchwały Nr 153/XX/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama