reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/132/16 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Knyszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 2016 poz. 250 t.j) Rada Miejska w Knyszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka


Załącznik Nr 1 do Uchwały

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Knyszyn

Nr XVI/132/16

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 25 maja 2016 r.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) przedsiębiorca prowadzący działalność w ww. zakresie, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 jt. z późn. zm.)

3) dysponować specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) urządzeniami do odławiania i przenoszenia zwierząt, które nie stwarzają zagrożenia dla ich zdrowia i życia;

b) dysponowanie środkami transportu odpowiednimi do przewozu zwierząt, oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy oraz zapewniającym bezpieczeństwo i zapobiegającym zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie klatki, odpowiadającej wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatki w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn
oraz umożliwiającą utrzymanie higieny;

dla którego wydano decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (jt. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342),

4) dysponować przeszkoloną kadrą niezbędną do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a w szczególności pracownicy oraz osoby wykonując zlecenie na rzecz przedsiębiorcy w zakresie odławiania i transportu zwierząt nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa i wykroczenie przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 tj. z późn. zm.);

5) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości odbioru zwierząt wyłapanych, a w przypadku gdy przedsiębiorca sam prowadzi schronisko, powinien posiadać stosowne zezwolenie organu właściwego wg miejsca prowadzenia schroniska;

6) posiadać środki techniczne umożliwiające systematyczne mycie i dezynfekcję urządzeń wykorzystywanych do wyłapywania zwierząt oraz pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt a w przypadku braku tych środków, przedsiębiorca powinien udokumentować możliwość korzystania z usług podmiotów prowadzących działalność w wymaganym zakresie.

7) zapewnić pomoc weterynaryjną wyłapanym zwierzętom;

8) prowadzić ewidencję świadczonych usług w tym ewidencje wyłapanych zwierząt.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia winien poświadczyć wymagania, o których mowa w §1 w szczególności:

1) odpisem z właściwego rejestru potwierdzającym prowadzenie działalności

2) tytułem prawnym do posiadania pojazdu,

3) umowami (ewentualnie oświadczeniami), o których mowa w § 1 pkt 2,3,4,5,6 oraz 7.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama