Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 143/16 Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2015 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe