reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/167/2016 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Krasnopol miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Krasnopol miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych:

1) Punkt sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinien być usytuowany
w odległości nie mniejszej niż 20 m od szkół, przedszkoli, kościołów i placów zabaw.

§ 2. 1 Odległość, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1 mierzy się wzdłuż osi ogólnodostępnych dróg
z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego od drzwi głównych, wejściowych obiektów chronionych do drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Przez ogólnodostępną drogę rozumie się: drogę publiczną, wewnętrzną lub inny dostępny ciąg komunikacyjny możliwy do przebycia bez napotkania przeszkód i narażenie się na naruszenie prawa.

§ 3. Ustala się na terenie Gminy Krasnopol liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych
o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):

1) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 8 punktów;

2) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 13 punktów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 5. 1 Traci moc uchwała Nr XXIV/115/2000 Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 kwietnia 2000 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na trenie Gminy Krasnopol miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Traci moc uchwała Nr XXIV/114/2000 Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krasnopol liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/185/01 Rady Gminy Krasnopol z dnia 13 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krasnopol liczby punktów sprzedaży (Dz. U. Woj. Podlaskiego
z 2001 r. Nr 32 poz. 577).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski


Uzasadnienie

do uchwałyNr XV/167/2016 Rady Gminy Krasnopolz dnia 21 czerwca 2016 r.w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Krasnopol miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Zmiana dotychczasowych uchwał dotyczących zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasnopol wynika z konieczności doprecyzowania sposobu określenia i liczenia odległości między obiektami uznanymi za chronione,
a punktami sprzedaży i podawania alkoholu. Proponowany sposób uwzględnia dorobek orzecznictwa sadów administracyjnych.

Uchwała posługuje się pojęciem "droga ogólnodostępna" które jest pojęciem szerszym niż droga publiczna w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, gdyż w praktyce może zaistnieć konieczność obliczenia odległości wzdłuż dróg wewnętrznych (przeznaczonych dla ruchu pojazdów) lub tzw. ciągów komunikacyjnych.

Określenie "wzdłuż osi drogi" nie oznacza mierzenia "osią" - należy odnieść się do miejsc przeznaczonych dla ruchu pieszych (chodników) na tych drogach (jest to istotna uwaga dla miejsc położonych po tej samej stronie drogi).

W uchwale podjęto, że odległość będzie mierzona od drzwi głównych, wejściowych obiektu chronionego do drzwi wejściowych punktu sprzedającego alkohol. Zmniejsza się dotychczasową odległość z 50 m do 20 m od obiektu chronionego do punktu sprzedawania alkoholu.

Realizując cel ograniczania dostępności alkoholu, zmniejszono liczbę punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama