Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/175/16 Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe