Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/198/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 27 października 2016r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe