Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/127/2016 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 15 listopada 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bakałarzewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe